Bromsa närsynthet med barnglasögon

Surfplatta, dator eller läxor – dagens barn och ungdomar tillbringar mer tid inne och fokuserar mer på det som är rakt framför dem i stället för att vara utomhus. Denna beteendeförändring medför att allt fler barn utvecklar myopi – även kallad närsynthet. År 2020 var en tredjedel av världens befolkning närsynt, en stor ökning mot för bara två decennier sedan.

Experter hos Rodenstock har tagit fram en lösning: Rodenstock MyCon. Glas tillverkade speciellt för att korrigera närsynthet och säkerställer ett skarpt seende samtidigt som myopiutvecklingen bromsas.

Varför MyCon-glas?

Närsynthet är en följd av att ögat är något för långt. Standard enstyrkeglas kan korrigera närsynthet, men de är inte utformade för att bromsa myopiutvecklingen, snarare att när man korrigerar med dessa glas kommer det perifera ljuset att träffa bakom näthinnan. För många barn innebär det att ögat försöker anpassa sig och växer därmed för mycket, myopiutvecklingen förstärks.

MyCon glas är utvecklade så att det perifera ljuset bryts och träffar framför retina, inte bakom, därmed bromsas ögats tillväxt. De områden som styr närsynthetsprogressionen är placerad i sidled, nasalt och temporalt i glaset. Där bromsar de myopiutveckligen mest, samtidigt som de centrala delarna av glaset lämnas opåverkade vilket ger komfortabelt skarpt seende.

Mycon finns i alla moderna plastmaterial så de kan göras tunna och lätta.

Om en av föräldrarna är närsynt ökar barnets risk att utveckla närsynthet. Risken ökar med 35-60 % om båda föräldrarna är närsynta.

Närsynthet ser ut att utvecklas snabbare om barnets föräldrar är närsynta. Med en förälder som är närsynt så är den genomsnittliga myopiutvecklingen hos barn mer än 2 diptrier över 5 år.

Att bromsa närsynthet i barndomen bidrar till friskare ögon på lång sikt, genom att avsevärt minska risken för att utveckla ögonsjukdomar i vuxen ålder.

Välkommen in så berättar vi mer.

Arkiv