Diabetes

Diabetes drabbar ungefär 3% av befolkningen. Sjukdomen kännetecknas av en förhöjd blodsockerhalt (hyperglykemi). Detta inträffar när kroppen producerar för lite naturligt insulin. Man brukar dela in diabetes i två olika typer. Typ 1 (insulinberoende) som beror på skador i vissa celler i bukspottkörteln. Denna typ av diabetes märks ofta redan i tonåren. Typ 2 diabetes debuterar för det mesta senare i livet. Vanligen i 50-årsåldern. Har man typ 2 diabetes kan man eventuellt slippa att injicera insulin. Det är ganska vanligt att man kan kontrollera sitt blodsocker genom en hälsosam diet och motion. Ibland behöver man också tabletter.

Diabetes innebär en avsevärd risk för näthinneskador. Detta i form av ökande förekomst av utsöndringar och mindre blödningar. I allvarliga fall kan detta till slut leda till näthinneavlossning. Som en viktig del i diabetesvården genomgår därför diabetiker årligen ögonundersökning med näthinnefotografering. Detta sker på sjukhuset. En god reglering av blodsockret minskar påtagligt risken för allvarliga skador.

En effekt av diabetes som är viktig att ta hänsyn till när man gör synundersökning för glasögon är svängningar i blodsockerhalten. Många diabetiker har säkert erfarenhet av att synen förändras om blodsockret ligger ordentligt fel. Detta är en kortsiktig förändring som går tillbaka när blodsockret åter stabiliserats på rätt nivå.

Det är därför viktigt att kolla så att blodsockret ligger på rätt nivå innan du som är diabetiker kommer in för synundersökning.