Grå Starr

Gråstarr (Katarakt)

Det är väldigt vanligt med gråstarr. Faktiskt är det så att flertalet människor över 65 har gråstarr mer eller mindre utvecklad. Om din optiker berättar att du har tecken på gråstarr behöver du inte oroa dig. Ofta ger den inga symptom och när den gör det kan sjukvården åtgärda besvären effektivt och vanligen helt problemfritt.

Om du någon gång hört ordet katarakt så är det den vetenskapliga beteckningen för gråstarr. Ordet katarakt kommer från det grekiska ordet cataracti (καταρρακτη) vilket betyder fors eller vattenfall. Man tyckte att ögats lins liknade ett vattenfall när starren var i ett avancerat stadium.

Vad är gråstarr?

Gråstarr innebär att ögats lins i större eller mindre grad har blivit grumlad. Att se genom den grumlade linsen kan vara som att se genom ett smutsigt fönster.

Det finns många olika typer av gråstarr och inte alla har tydliga symptom. Ger inte gråstarren några symptom kan den ofta lämnas därhän. Om den ger symptom som t.ex. suddig syn, så att det är till besvär, kan starren behandlas genom en enkel operation.

Vad är ögats lins?

Ögats lins kan liknas vid objektivet på en kamera och är placerad precis bakom ögats pupill. Linsen bryter ljuset till en punkt på näthinnan så att ögat kan se skarpt. Den kan också ändra brytkraft genom att bli tjockare eller tunnare. På så sätt ställer linsen om fokus när man tittar på långt eller nära håll.

Vad orsakar gråstarr?

Gråstarr är vanligast hos äldre människor, men kan inträffa i alla åldrar. Hos äldre är gråstarr inte en sjukdom utan snarast en del i åldrandet. Orsaken är slaggprodukter från ögats ämnesomsättning som lagras upp i linsens kärna. Denna upplagring sker på grund av att linsen saknar blodkärl som kan föra undan slaggprodukterna.

Gråstarr kan även förekomma hos yngre. Det kan vara till följd av sjukdom eller ett trauma mot ögat vid t.ex. bollsport eller olyckshändelse. I mycket sällsynta fall kan starren vara medfödd.

Vad är de vanliga symptomen för gråstarr?

Det allra vanligaste symptomet är försämrad syn. Och då är det viktigt att göra en synundersökning. Ofta kan rätt glasögon avhjälpa besvären i tidiga skeden av gråstarr.

Ibland kan man uppleva en svag dubbelbild eller ”skugga” bakom saker man tittar på.

Det är också ganska vanligt att starr ger en känsla av att bli bländad vid mörkerkörning eller i starkt ljus (solsken).

Gråstarr utvecklas oftast långsamt och över många år. Många märker inte den gradvisa försämringen av synen innan det börjar bli svårt att utföra vanliga aktiviteter. Eller också upptäcks starren av din optiker när du gör synundersökning.

Hur behandlas gråstarr?

Man behandlar gråstarr med en enkel operation där ögats grumlade lins byts ut mot en konstgjord lins.

Gråstarrsoperationen är en av de vanligast förekommande operationerna idag. Moderna gråstarrsoperationer görs ofta under lokalbedövning som dagpatient. Under operationen görs ett litet snitt i ögat och den egna linsen tas ut bort för att sedan bytas mot en konstgjord lins, ett linsimplantat. Operationen tar underfär 15-20 minuter och synen förbättras för de flesta patienter inom några dagar.

Vissa patienter upplever till och med en omedelbar synförbättring när den konstgjorda linsen satts på plats. De grumlingar som hindrat synen har nu avlägsnats.  Den nya klara linsen låter ljuset nå näthinnan i bakre delen av ögat och bilden blir mycket klarare.

Efter operationen skall ögat läka 6–8 veckor innan det går att prova ut nya glasögon.

Kan det uppstå komplikationer vid operationen?

Gråstarrsoperationer är mycket vanliga idag. Tekniken har med åren förfinats så att mycket goda resultat uppnås. Är ögonen friska i övrigt föreligger det en mycket, mycket liten risk för allvarligare komplikationer eller besvär. En viss känsla av att det skaver i ögonen kan ibland förekomma efteråt.

En relativt vanlig komplikation är efterstarr. Detta beror på att det sker en grumling i den del av ögats egen lins som sitter kvar i ögat efter starroperationen. Uppstår efterstarr försämras synen igen en tid efter starroperationen. Efterstarr kan enkelt avlägsnas med hjälp av medicinsk laser. Och sedan ser man bra igen.

Behöver man glasögon efter gråstarrsoperatinen?

Det är vanligt att uppleva en väldigt tydlig synförbättring efter en starroperation. För de flesta är det ändå så att man kan se ännu bättre med korrekta glasögon. T.ex. kan korrigerande glasögon ge ännu bättre syn vi bilkörning. Eller behövs det glasögon för läsning.

Du kanske har varit van att se skarpt på alla avstånd med progressiva glasögon? Den typen av glas kan man förstås också använda efter en starroperation.

6-8 veckor efter operationen bör man göra synundersökning hos sin optiker för att se om glasögon kan ge ytterligare förbättrad synkomfort.

Boka tid här