Grön Starr

Vad är glaukom?

Glaukom eller grön starr är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som skadar ögats synnerv.

Glaukom är en av de vanligaste anledningarna för blindhet i västvärlden. Det finns olika sorters glaukom, inklusive kroniskt glaukom, akut glaukom, medfött glaukom och även sekundära glaukom som uppkommer som ett resultat av andra sjukdomar.

Alla typer av glaukom har vissa saker gemensamt, till exempel ökat tryck inuti ögat, förändringar i synnerven och försämrat periferiseende. Har man minst två av dessa tre symptom blir diagnosen grön starr.

När vi tittar på något hamnar bilden av föremålet på ögats näthinna. Näthinnan kan ses som filmen i en kamera där ljuset fångas upp. Bilden från näthinnan leds sedan via synnerven till hjärnan, där informationen tolkas till en medveten bild. Skador på synnerven medför därför med tiden nedsatt syn.

Vad kontrollerar trycket inuti ögat?

Ögat är till största delen fyllt med vätska. I ögat produceras hela tiden ny vätska. Vätskan produceras i ett lager av celler bakom iris (den färgade delen av ögat). Vätskan som produceras kallas kammarvätska. Kammarvätskan finns inuti ögat och har inget med tårvätskan att göra. Ögat har också ett dräneringssystem. Detta sitter nära framsidan på ögat, mellan hornhinnan och iris. Dräneringens funktion är att släppa ut kammarvätska i lagom takt. Ökat tryck i ögat beror på ökad produktion av kammarvätska eller försämrad dränering. Det kan också vara en kombination av båda.

Hur skadar ökat tryck synnerven?

Detta är inte helt klarlagt. Det finns olika teorier om hur nervskada uppstår. Det som däremot är klarlagt är att en sänkning av trycket hämmar utvecklingen av synskada. När glaukom sker akut behandlar man så snabbt som möjligt för att minska trycket och på så sätt rädda synen hos en patient som annars skulle riskera att bli blind.

Vem får kroniskt glaukom?

Man har identifierat vissa riskfaktorer för att utveckla glaukom. De är:
  • Ålder – kroniskt glaukom är ovanligt under 40 års ålder men påverkar ungefär 1% av befolkningen över 40 och ungefär 5% över 65.
  • Familjehistorik– glaukom har en genetisk faktor. Om en nära släkting (förälder eller syskon) har glaukom behöver du inte vara orolig men gör regelbundna besök till din optiker för att märka förändringar så tidigt som möjligt om de gör sig till känna.
  • Myopi – väldigt närsynta personer löper högre risk att få grön starr.
Varför är risken stor för allvarlig synförlust vid obehandlat glaukom?

Den största anledningen är att kroniskt glaukom ofta inte har några symptom. Du känner ingen smärta och din syn verkar också normal. Synen försämras utan att du märker det. Glaukom skadar det perifera seendet först, vilket de flesta inte märker. Först när periferiseendet är verkligt illa skadat börjar man få besvär. Till exempel i trafiken med att se omgivande fordon.

Mäta trycket?

Är du över femtio år erbjuder vi alltid tryckmätning i samband med synundersökning. Det bidrar till att upptäcka grön starr i tid. Har du förhöjt tryck vid mätningen remitteras du till ögonläkare för ytterligare utredning så att behandling kan sättas in om det behövs.

Hur behandlas kroniskt glaukom?

Den allra vanligaste behandlingen är ögondroppar. Detta kan hejda utvecklingen av glaukom hos de flesta drabbade. I vissa fall kan en operation behövas. Båda dessa metoder har visat goda resultat.

Akut glaukom

Vad är akut glaukom?

Detta är en typ av glaukom där trycket inuti ögat höjs kraftigt väldigt plötsligt. Detta sker på grund av en blockering av dräneringskanalerna inuti ögat där hornhinnan möter näthinnan.

Vilka är symptomen för akut glaukom?
  • Svår smärta – patienter vaknar ofta upp mitt I natten med svår smärta i ena ögat (detta kan också ske i båda ögonen samtidigt, men det är inte vanligt)
  • Rodnad i ögat
  • Suddig syn – ibland ses ‘glorior’ runt starka ljus
  • Illamående och uppkastning
Hur behandlas akut glaukom?

Akut glaukom behandlas först med stark medicin för att snabbt minska trycket inuti ögat. Efter detta, beroende på orsaken till anfallet, kan ögondroppar, laser, eller operation vara lämpligt.