Synfel

Närsynhet – Myopi

När man är närsynt ser man suddigt på längre håll. Närseende och läsning brukar däremot inte vara något problem.

Vetenskapligt används namnet Myopi för närsynhet.

Närsynta ögon är ofta något längre än normalt. Det kan också vara ögats brytkraft dvs. linsen och hornhinnan bryter ljuset för mycket. I båda fallen hamnar bilden i ögat framför näthinnan och man upplever att det man ser suddigt. Saker nära dig syns klart men på långt håll är det suddigt. För att se klart behöver man använda glasögon eller kontaktlinser. Närsynthet innebär också en viss ökad risk för allvarligare besvär som näthinneavlossning eller grönstarr.

Närsynta använder glasögon med minusglas. Det är lätt att känna igen glasögon för närsynta. Glasen är tunna på mitten och tjockare utåt kanterna.

Fler och fler blir närsynta

Närsyntheten ökar i hela världen. Till exempel visar en studie av svenska värnpliktiga från 2008 att närmare 40 procent av alla unga är närsynta. Närsynthet i sig ger förstås besvär i form av suddigt seende men kan också medföra ökad risk för komplicerade ögonsjukdomar senare i livet.

Motverka utveckling av närsynthet

Nu lanserar Sala Optik kontaktlinsen MiSight 1 day som är framtagen för att bromsa utvecklingen av närsynthet. Det är en lins som är speciellt framtagen för barn och unga. Den kan användas redan vid 8 års ålder. Forskning har visat att MiSight påtagligt kan minska utvecklingar av närsynthet hos barn och unga. LÄS MER HÄR

Översynthet

Översynthet innebär att ögat bryter ljuset för lite. Då bryts ljuset mot en punkt bakom näthinnan. Ett översynt öga är ofta lite kortare än normalt.

Det vetenskapliga namnet på översynthet är hyperopi.

I unga år kan ögonen ofta kompensera detta så att man ser skarpt ändå, åtminstone på längre håll. Däremot ger detta en belastning på ögonen som ofta ger besvär i form av ansträngda ögon eller huvudvärk. Besvären förvärras när man tittar på nära håll eftersom ögat då också måste ställa om skärpan till närseende. Ofta klarar inte ögonen av att utjämna översyntheten på nära håll och då blir det suddigt. När man blir äldre eller om man har en större översynthet kan inte ögonen kompensera synfelet och då ser man suddigt både på långt och nära håll.

Översynthet korrigeras med plusglas. Det är lätt att känna igen ett plusglas. Det är konvext dvs. tjockast på mitten och tunt ut mot kanterna.

Är du översynt kan du använda både glasögon och kontaktlinser.

En viss grad av översynthet är vanlig hos de flesta, men detta blir bara ett problem om synen är allvarligt påverkad eller om man har huvudvärk. Trötta och ansträngda ögon kan vara ett annat tecken på översynthet som behöver korrigeras.

Ålderssynthet

Ögats lins ändrar form för att vi ska kunna fokusera både långt bort och nära. Förmågan att ändra fokus avtar med åren i och med att linsen blir allt mer stel. När vi kommer upp i 40 års åldern får vi allt svårare att se på nära håll. Det märks för det mesta genom att det blir besvärligare att läsa liten text. Detta tillstånd kallas presbyopi eller ålderssynthet och är en normal del av bli äldre.

Vad är symptomen på presbyopi?

Vanligtvis märker man först presbyopi genom att det blir svårare att läsa, särskilt i svagt ljus. Det är också vanligt att det tar längre tid att ändra fokus från nära till långt håll. Det är nu man börjar behöva glasögon för att kunna se bra på nära håll.

Det är viktigt att anpassa glasögonen efter din livsstil och sysselsättning. Och vilka behov du har. Vid undersökningen ställer vi frågor om hur du skall använda glasögonen så att vi kan rekommendera den bästa lösningen för dig.

Man kan korrigera presbyopi på olika sätt.

Läsglasögon

Läsglasögon är anpassade för att läsa på nära håll. De har samma styrka i hela glaset så att det går lika bra att läsa om man till exempel sitter eller ligger. Läsglasögonens begränsning är skärpedjupet. Man kan bara se skarpt på det avstånd som glasögonen är utprovade för. Behöver man se lite längre bort blir det suddigt.

Läsglasögon med utökat skärpedjup

Det finns en modernare variant av läsglasögon som har ett längre skärpedjup. Med dessa kan du läsa lika bra som med vanliga läsglasögon men du kan också lyfta blicken och se lite längre bort. Beroende på hur stort synfel du har sträcker sig skärpeområdet från det korta läsavståndet och ut till 2-4 meter. Denna typ av glasögon är lämpliga om man exempelvis vill se den man pratar med tvärs över ett bord. Eller i alla andra situationer där man behöver se på lite olika avstånd i den närmaste omgivningen.

Progressiva glasögon

Vill du kunna se skarpt på alla avstånd, från läsavstånd till långt i fjärran är progressiva glasögon lösningen. För den som behöver korrektion för att se på avstånd är det oftast den naturliga lösningen. Men även den som egentligen inte behöver glasögon på långt håll kan ha nytta av progressiva glas. Detta för att få skärpa på alla avstånd och enkelt kunna flytta blicken från långt till nära och till långt igen. Med progressiva glas får man även skärpa på mellanavstånd till exempel på instrumentbrädan när man kör bil.  

Bildskärmsglasögon

För den som arbetar vid bildskärm innebär åldersynheten särskilda behov av glasögon. Felaktiga glasögon kan innebära att man sitter i en ställning som ger upphov till skador. Särskilt i nacken med smärta och andra besvär som följd. Anpassade bildskärmsglasögon underlättar en bra arbetsställning. Det finns därför bestämmelser som ger alla arbetsgivare skyldighet att tillhandahålla utprovade bildskärmsglasögon till dem som har behov.

Läs mer om bildskärmsglasögon här