Bildskärmsglasögon och Skyddsglasögon

Synbesvär på arbetet?

Ditt arbete ställer ofta andra krav på synen än du möter på fritiden. Det vanligaste är kanske bildskärmsarbete som kan orsaka ögonproblem som suddig syn och ont i ögonen, torra ögon, huvudvärk eller koncentrationssvårigheter. Felaktiga glasögon kan ge felaktiga arbetsställningar som kan leda till allvarliga nackbesvär. Detta gäller särskilt dig som använder progressiva glasögon eller läsglasögon. Därför är det viktigt att undersöka synen om du har synkrävande arbetsuppgifter som orsakar besvär. Din arbetsgivare har ett lagstadgat ansvar för att anskaffa arbetsglasögon om undersökningen visar att du har behov av det.

Tips för att använda din datorskärm på jobbet

  • Den största risken för dina ögon kommer från att stirra på en skärm för länge. Det är viktigt att ta regelbundna pauser ungefär var tjugonde minut och titta bort från din datorskärm.
  • Justera din datorskärm. Kontrast kan justeras på nästan alla skärmar och du kan förstora typskriften för att minimera stress för dina ögon.
  • Se upp med ljus runtom din dator. Det bör inte vara för stor skillnad i ljusstyrka mellan din arbetsplats och det övriga ljuset i rummet då detta gör att ögat får svårare att anpassa sig till rätt ljusnivå.
  • Blinka ofta för att undvika uttorkade ögon. De flesta av oss blinkar mindre ofta när vi arbetar med en datorskärm. Detta kan leda till torra ögon. Din optiker kan rekommendera ögondroppar för att lindra dina ögonbesvär.
  • Undersök din syn. En synundersökning ger svar på om det finns synfel som behöver korrigeras för bättre synkomfort. Vid bildskärmsarbete kan du få besvär från ett litet synfel som kanske inte alls märks av annars.

Hos Sala Optik kan du göra synundersökning som visar om du är i behov av arbetsglasögon. Vår legitimerade optiker, Lennart Kärrman, har mer än 30 års erfarenhet av arbetsglasögon.

ISO certifiering

Sala Optik är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Så här skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida.

Arbetsgivaren ska erbjuda synundersökning för dem som arbetar mycket vid bildskärm

Arbetsgivaren ska ha rutiner för att erbjuda alla som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme per dag en synundersökning. Denna ska ske med regelbundna intervall, och om arbetstagaren får besvär som kan ha samband med synförhållandena. Förutom syn- och ögonbesvär, kan även huvudvärk och besvär i nacke/skuldror vara skäl för en synundersökning. Lagen preciserar inte hur ofta sådana synundersökningar behöver göras om man är besvärsfri. Praxis har emellertid blivit ett ungefärligt intervall på två till fem år. Yngre personer kan klara sig med de längre intervallen. För att komma fram till lämpligt intervall kan man rådfråga den man anlitar för synundersökningar, företagshälsovården eller legitimerad optiker.

Synundersökningen för datorarbete ska arbetsgivaren stå för. Arbetsgivaren kan sätta en kostnadsgräns för bågarna. Däremot går det inte att sätta en kostnadsgräns för själva glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändiga för en person i ett visst bildskärmsarbete. Bildskärmsglasögon är i likhet med andra arbetsglasögon ett arbetsredskap som tillhör arbetsgivaren. Det är dock vanligt att arbetstagaren får ta med sig sina arbetsglasögon då man byter anställning.

Skriv ut rekvisition

Beställ tid

Skyddglasögon

Om du arbetar i miljöer där det finns risk för ögonskador behöver du använda skyddsglasögon. Om du använder glasögon för att se bra kan skyddsglasögon med din glasögonstyrka vara den bästa lösningen. Prata med din arbetsgivare eller ditt skyddsombud om dina behov av ögonskydd. Det går bra att använda rekvisitionsblanketten här nedan.

Alla skyddsglasögon från Sala Optik är certifierade och CE-märkta enligt gällande föreskrifter.

Så här gör du om du har synbesvär i arbetet.

1. Gå till din chef och berätta om besvären och att du vill få en synundersökning.
2. Har företaget avtal med en företagshälsovård skickas du ofta dit. Om det behövs synundersökning kan det göras hos Sala Optik.
3. Det går också bra att använda rekvisitionsblanketten här nedan.
4. Fyll i alla uppgifter så noga du kan och be din chef attestera beställningen.
5. Beställ tid för en synundersökning.

Skriv ut rekvisition

Beställ tid