Myopikontroll

Sala Optik lanserar MiSight – linsen som kan bromsa närsynthet hos barn och unga.

  • MiSight minskar utveckling av närsynthet hos barn med i genomsnitt 59%
  • MiSight kan användas från åtta års ålder
  • MiSight är en endagslins – enklare och säkrare än månadslinser

Närsyntheten ökar i hela världen. Till exempel visar en studie av svenska värnpliktiga från 2008 att närmare 40 procent av alla unga är närsynta. Närsynthet i sig ger förstås besvär i form av suddigt seende men kan också medföra ökad risk för komplicerade ögonsjukdomar senare i livet, som till exempel grön starr och näthinneavlossning.

Nu lanserar Sala Optik kontaktlinsen MiSight 1 day som är framtagen för att bromsa utvecklingen av närsynthet. Det är en lins som är speciellt framtagen för barn och unga. Den kan användas redan vid 8 års ålder.

Den nya kontaktlinsen MiSight 1 day har utvecklats av linstillverkaren Cooper Vision. En tre år lång forskningsstudie med 144 barn i åldrarna 8 till 15 år har utvärderat effekten av den nya linsen.

Studien visar att de barn som använde MiSight 1 day fick en uppbromsning av utvecklingen av närsynthet i genomsnitt med 59 % jämfört med kontrollgruppen. Och hos endast ett av tre barn som använde MiSight-linser ändrades synfelet med -0,75D eller mer under tiden studien pågick. Hos barnen som istället använde glasögon eller vanliga kontaktlinser försämrades synen med mer än -0,75 hos tre av fyra barn. Studien visade också att barnen klarade att använda linser mycket bra och att 9 av 10 barn hellre använde sina MiSight-linser än glasögon.

Risken att få en ökning med -0,75 över en treårsperiod minskade alltså från 75% till 33% för de barn som använde MiSight-linser.