Närsynhet – ett hälsoproblem

I stora delar av världen ökar förekomsten av närsynthet (myopi) bland unga personer. Närsynthet är ett synfel där man ser suddigt långt håll medan synen på nära håll upplevs som skarp och tydlig.

Misstänker du att ditt barn är närsynt ska du boka en synundersökning för att se om barnet behöver korrigering. Visar det sig att barnet är närsynt och dessutom någon eller båda föräldrarna är det finns det ganska stor risk att ditt barn utvecklar en högre närsynthet.

Att vara närsynt kan medföra vissa risker, till exempel näthinneavlossning, grön starr (glaukom) och gula fläcken-förändringar (makuladegeneration).

Att förebygga näsynthet

  • Studier visar på att vistelse utomhus minskar risken för att utveckla närsynthet. Mera utomhusaktiviteter och begränsad skärmtid är tips för era barn för att minska risken för närsynthet.
  • Nu finns det också olika behandlingar som kan bromsa utvecklingen. Att påbörja en så kallad myopibehandling tidigt kan göra att man minskar risken för myopirelaterade komplikationer senare i livet.

Glasögon

Man har utvecklat glasögonglas som bromsar utvecklingen av närsynthet. Vi erbjuder MyCon från tyska Rodenstock. MyCon-glasets speciella design ger skarp seende samtidigt som det bidrar till att myopiutvecklingen bromsas in.

Glaset är utformat så att det perifera ljuset bryts och träffar framför näthinnan, inte bakom. Oberoende studier * har visat en signifikant minskning av myopiutvecklingen vid användning av glas med denna konstruktion. Därmed bromsas myopiutvecklingen vilket är avgörande för att bibehålla barnets syn.

*Long-term results of perifocal defocus spectacle lens correction in children with progressive myopia © E.P. TARUTTA, O.V. PROSKURINA, N.A. TARASOVA, S.V. MILASH, G.A. MARKOSYAN

Kontaktlinser

Den nya kontaktlinsen MiSight 1 day har utvecklats av linstillverkaren Cooper Vision. En tre år lång forskningsstudie med 144 barn i åldrarna 8 till 15 år har utvärderat effekten av den nya linsen.

Studien visar att de barn som använde MiSight 1 day fick en uppbromsning av utvecklingen av närsynthet i genomsnitt med 59 % jämfört med kontrollgruppen. Och hos endast ett av tre barn som använde MiSight-linser ändrades synfelet med -0,75D eller mer under tiden studien pågick. Hos barnen som istället använde glasögon eller vanliga kontaktlinser försämrades synen med mer än -0,75 hos tre av fyra barn. Studien visade också att barnen klarade att använda linser mycket bra och att 9 av 10 barn hellre använde sina MiSight-linser än glasögon.