Synundersökning

I vårt dagens samhälle spelar synen en viktigare och viktigare roll. Vi har ständigt behov av att kunna se bra; i trafiken, på TV, datorer, digitala skärmar, tidningar, böcker osv. Du kanske tycker att du ser bra, men när det gäller vanliga synfel är det många som inte känner till att de skulle kunna se bättre ännu med glasögon eller kontaktlinser. Och även om du ser skarpt kan du uppleva att ögonen blir ansträngda eller att du ofta får huvudvärk.

På Sala Optik strävar vi efter att tillhandahålla de mest noggranna synundersökningarna enligt optikerförbundets kvalitetsnorm. Och med vår kompetens och erfarenhet i kombination med avancerad teknik och utrustning kan du alltid känna tillit till resultatet.

Vi har en allmän rutin som vi genomför för varje patient, men eftersom vi behandlar varje patient som en individ kommer vi att justera undersökningen efter dina behov vilket garanterar att du får en noggrann och smidig undersökning så att du kan känna dig lugn och avspänd.

Om undersökningen visar tecken på att det finns misstanke på någon ögonsjukdom som tex grå eller grön starr, remitterar vi till ögonsjukvården för ytterligare utredning och behandling. Vi samarbetar med ögonkliniker i Västerås och Uppsala beroende vilket län du är bosatt i.

Vid undersökningen tar vi reda på dina individuella behov och rekommenderar de glas som passar just Dig och din livsstil, med hänsyn till arbetsmiljö och fritidsintressen, så att vi kan tillgodose dina visuella behov på bästa möjliga sätt.

Din optiker kommer alltid att förklara resultaten av de olika testen och du får naturligtvis ställa så många frågor du vill.

Vår kunskap är vår styrka. Hos oss är du i trygga händer!